Skip to content

Tjänster

Nyproduktion

Mataki är ett svenskt varumärke som gör tätskikt för tak som passar svenskt klimat. Alla dagar. När solen hettar, när det ösregnar, snöar eller blåser stormvindar. Extremt väder kräver exceptionellt bra material.
Mataki erbjuder kvalitetsprodukter, spetskunskap och hållbara lösningar och har under mer än ett sekel i branschen intagit en marknadsledande position. Deras styrka ligger i att vara personliga, professionella och nyfikna.
Genom avancerad forskning skapar de nya generationens tätskikt och tar tillsammans med sina kunder fram produkter och lösningar som både är bättre för miljön och för de som arbetar med dem.
Takab levererar alltid kvalité – tätskikt för tak som klarar alla väder. Genom att löpande utbilda våra montörer kan vi lämna marknadens mest omfattande garantier. Det ger trygga kunder och relationer som bygger på förtroende!

Omläggning/renovering

Renoveringsbehov har sin förklaring i ett åldrande tak och ibland bristande underhåll. Det har visat sig att takunderhåll som regel inte är fastighetsägarens högst prioriterade område. Ett regelbundet underhåll med rensning av brunnar och normal besiktning kan bespara fastighetsägaren många bekymmer. Om tätskiktet är allt för gammalt är det i regel lönsamt att installera ett nytt modernt tätskiktsmaterial i stället för att ”lappa och laga”. Det kan vara svårt att bedöma takets status och beskaffenhet och veta om det dags att renovera eller lägga om taket. Vi hjälper dig därför gärna med att först och främst besiktiga taket för att därefter ta en rådgivning om hur vi kan gå vidare på bästa möjliga sätt.

Omläggning av lagerhall på Torsvik, Jönköping. Materialet lyftes upp med helikopter

Sedumtak

Sedumtak är ett utmärkt exempel på funktionella takytor som hjälper till att integrera byggnader i den omgivande miljön och bidrar till ett mildare stadsklimat. Taket får en bullerabsorberande effekt tack vare beklädnaden av moss /sedummatta som annars är svår att uppnå med andra takbeklädnader. Vegitationen bromsar även regnvattenavrinning till dagvattensystemet vilket kan ha stor betydelse i stadsmiljöer där de flesta av ytorna är hårdgjorda. För ytterligare fördjupning i gröna tak kan du läsa mer i grönatakhandboken eller kontakta oss så berättar vi mer.

Inbyggda tätskikt

Inbyggda tätskikt används där en konstruktion ska skyddas mot fukt, föroreningar eller annan yttre påverkan. Typiska exempel på konstruktioner där man finner inbyggda tätskikt kan vara parkeringsdäck, terrasser, innergårdar eller växtklädda gröna tak. Konstruktioner med inbyggda tätskikt är komplexa att uppföra och förväntas ha mycket lång livslängd, därför är det av yttersta vikt att tätskiktet har mycket hög kvalitet samtidigt som utförandet görs professionellt och fackmannamässigt. Noggrann planering från start är avgörande för att få en väl fungerande konstruktion.

Plåtslageri

Vi har egen plåtverkstad för att vara det självklara valet för just ditt projekt
Vi gör allt från ett fönsterbleck till stora bandtäckta tak.

Se tidigare projekt

Alla
Pool
Gröna tak
Renovering
Nyproduktion
Gårdsbjälklag
pool01

Exempelprojekt 1

Pool
sedum2

Exempelprojekt 2

Gröna tak
renovering

Exempelprojekt 3

Renovering
nyprod01

Exempelprojekt 4

Nyproduktion
terass04

Exempelprojekt 5

Gårdsbjälklag
sedum05

Exempelprojekt 6

Gröna tak
poo04

Exempelprojekt 7

Pool
sedum04

Exempelprojekt 8

Gröna tak
nyprod05

Exempelprojekt 9

Nyproduktion
sedum4

Exempelprojekt 10

Gröna tak
pool03

Exempelprojekt 11

Pool
nyprod04

Exempelprojekt 12

Nyproduktion
nyprod02

Exempelprojekt 13

Nyproduktion
nyprod03

Exempelprojekt 14

Nyproduktion
terass01

Exempelprojekt 15

Gårdsbjälklag
terass05

Exempelprojekt 16

Gårdsbjälklag
terass02

Exempelprojekt 17

Gårdsbjälklag
Visa fler referenser