Nyproduktion

Takab levererar alltid kvalité och tätskikt för tak som klarar alla väder. Genom att löpande utbilda våra montörer kan vi lämna marknadens mest omfattande garantier. Det ger trygga kunder och relationer som bygger på förtroende!

Vi arbetar med Mataki, ett svenskt varumärke som tillverkar tätskikt för tak som passar vårt svenska klimat – årets alla dagar. När solen hettar, när det ösregnar, snöar eller blåser stormvindar. Extremt väder kräver exceptionellt bra material.

Med noga utvalda kvalitetsprodukter från bland annat Mataki och vår egen spetskunskap om hållbara lösningar kan vi erbjuda nya generationens tätskikt och tillsammans ta fram produkter och lösningar som både är bättre för miljön och för oss som arbetar med dem.

Omläggning/renovering

Renoveringsbehov har sin förklaring i ett åldrande tak och ibland bristande underhåll. Det har visat sig att takunderhåll som regel inte är fastighetsägarens högst prioriterade område. Ett regelbundet underhåll med rensning av brunnar och normal besiktning kan bespara fastighetsägaren många bekymmer. Om tätskiktet är allt för gammalt är det i regel lönsamt att installera ett nytt modernt tätskiktsmaterial i stället för att ”lappa och laga”. Det kan vara svårt att bedöma takets status och beskaffenhet och veta om det dags att renovera eller lägga om taket. Vi hjälper dig därför gärna med att först och främst besiktiga taket för att därefter ge er råd om hur vi kan gå vidare på bästa möjliga sätt.

Solenergi

För att tillgodose våra kunders behov av att minska sina elkostnader erbjuder vi solceller och effektiva energilösningar. Solceller bidrar positivt till både miljön och energibudgeten. Kontakta oss så hjälper vi er med en solcellsanläggning som passar era behov.

Inbyggda tätskikt

Inbyggda tätskikt används där en konstruktion ska skyddas mot fukt, föroreningar eller annan yttre påverkan. Typiska exempel på konstruktioner där man finner inbyggda tätskikt kan vara parkeringsdäck, terrasser, innergårdar eller växtklädda gröna tak. Konstruktioner med inbyggda tätskikt är komplexa att uppföra och förväntas ha mycket lång livslängd. Därför är det av yttersta vikt att tätskiktet har mycket hög kvalitet samtidigt som utförandet görs professionellt och fackmannamässigt. Noggrann planering från start är avgörande för att få en väl fungerande konstruktion.