Om oss

Takab grundades 1992 och är etablerade i Jönköping men arbetar över hela Sverige. Våra montörer är erfarna och certifierade och de flesta har varit hos oss i flera år. Vi känner yrkesstolthet och vill alltid erbjuda bästa service med snygga och snabba lösningar för just dig.

Smått till stort

Vi gör allt från små garage till stora industritak. Vi erbjuder tätskiktssystem för låglutande och branta tak samt för parkeringsdäck och terrasser. Kvaliteten på produkterna är viktig för oss och därför använder vi svenska produkter som passar vårt svenska klimat. För att kunna lämna ett komplett tätskikt utför vi även plåtarbeten.

Serviceavtal

Med oss kan ni teckna serviceavtal och slippa bekymmer med ert tak. Vi besiktigar och underhåller ert tak med städning, reparationer och omläggning om så behövs. Vi ger dig alltid en ärlig och professionell utvärdering om vad som är i behov av att göras på din fastighets viktigaste del, taket!

Kvalitet och livslängd för tätskikt grundas på

Rätt material

Vi har valt att endast samarbeta med marknadens ledande leverantörer av tätskikt och isolering. Detta medför att vi har tillgång till produkter med extremt hög kvalitet, helt anpassade för vårt svenska klimat.

Rätt utförande

Inget är starkare än den svagaste länken. Därför är vi väldigt noga med att kontinuerligt utbilda våra montörer och hela tiden säkerställa fackmannamässiga lösningar. Det gör samtidigt att vi kan erbjuda marknadens bästa garantier.

Rätt skötsel

Med rätt underhåll av ditt tak kommer du helt enkelt att få ett bättre tak med längre livslängd. Låt oss hjälpa dig med städning, underhåll och löpande översyn så får du ett bekymmersfritt tak under lång tid framöver.

Kvalitetsplan

Inköp och materialkontroll

Material specificeras efter ordererkännande och kontrolleras mot bygghandlingarna. Beställning och leveransplan läggs fast efter överenskommelse med kunden. Vid leverans till arbetsplatsen kompletteras materialleveransen med verktyg och utrustning samt i övrigt efter noteringar i protokoll från förbesiktningen.

Förbesiktning av arbetsplatsen

Vid förbesiktningen sker genomgång med kunden av bygghandlingar, order och övriga handlingar som styr entreprenaden. Genomgång av lokala och generella säkerhetsföreskrifter samt den särskilda checklistan för brandfarliga heta arbeten sker gemensamt liksom kontroll av arbetsstället med avseende på skyddsanordningar. Vid förbesiktning upprättas protokoll.

Instruktion till montör

Skriftlig arbetsorder överlämnas efter genomgång liksom eventuell infästningsplan. Checklistan för brandfarliga heta arbeten undertecknas av montören efter genomgång. Montören erhåller en skriftlig sammanställning av detta i form av instruktion till montör.

Kontroll av entreprenaden

Under pågående arbete utförs kontinuerligt kontroll av detaljer och utfört arbete. Protokoll upprättas. Om täthetsprovning utförs, upprättas protokoll på särskilt formulär för dessa prover. Före slutbesiktning utförs en särskild avsyning.

Reklamationer

Vid eventuell reklamation besiktigas taket för bedömning av felorsak och ansvar samt beslut om lämplig åtgärd. Entreprenören arbetar med checklistor som påskrivna även utgör kvittens på att åtgärderna är genomgångna och utförda.

Kvalitet & miljöpolicy

Vi har redovisad kvalitetspolicy samt miljöpolicy, och styr vår verksamhet enligt en kvalitetsplan som innehåller rutiner för bl.a. inköp, materialkontroll, förbesiktning av arbetsplatsen, instruktioner till montör och reklamationer.

Svenska tillverkare

Vi har valt att enbart samarbeta med svenska tillverkare av tätskikt och isolering. Genom detta har vi tillgång till produkter och system som är anpassade efter vårt nordiska klimat. Vi ställer höga krav på våra leverantörer och prioriterar att samarbeta med företag som har kvalitetssäkringssystem samt miljöledningssystem. Vi använder enbart typgodkända system i våra entreprenader.

Certifikat

Våra takmontörer innehar certifikat för heta arbeten och montörscertifikat utfärdat av respektive tätskiktsleverantör.

Kvalitetspolicy

TAKAB i Jönköping AB skall leverera entreprenadtjänster och produkter som ger täta tak och vattenisoleringar och som väl motsvarar högt ställda krav, behov och förväntningar.

Detta skall uppnås genom ett kvalitetsstyrt lagarbete, där varje enskild aktivitet tillsammans med övriga aktiviteter i vår organisation resulterar i nöjda och återkommande kunder. Vi skall framstå som ett uttryck för kvalitet i total mening genom:

  • att förstå och möta kundens uttryckta och underförstådda behov och förväntningar
  • att inom utlovad tid leverera de varor och tjänster som överenskommit med kunden
  • att utveckla och engagera våra medarbetare
  • att ständigt bedriva förbättringsarbete och sträve efter felfria resultat
  • att formulera kvalitetsmål och löpande redovisa och följa resultatet
  • att följa kundens uppfattning om vår kvalitet

Miljöpolicy

Vi vill och skall bidra till en sund miljöutveckling. Inte bara genom att anpassa verksamheten till de miljökrav som ställs på oss från exempelvis myndigheter och kunder, utan genom att aktivt arbeta för att stå i främre ledet när det gäller miljövänlig utveckling hos våra samarbetspartners – nämligen tillverkarna av tätskikt och värmeisolering.

Vi skall också försöka informera våra kunder om fördelen med miljövänliga produkter.