Skip to content

Inbyggda tätskikt

Inbyggda tätskikt används där en konstruktion ska skyddas mot fukt, föroreningar eller annan yttre påverkan. Typiska exempel på konstruktioner där man finner inbyggda tätskikt kan vara parkeringsdäck, terrasser, innergårdar eller växtklädda gröna tak. Konstruktioner med inbyggda tätskikt är komplexa att uppföra och förväntas ha mycket lång livslängd, därför är det av yttersta vikt att tätskiktet har mycket hög kvalitet samtidigt som utförandet görs professionellt och fackmannamässigt. Noggrann planering från start är avgörande för att få en väl fungerande konstruktion.

Se tidigare projekt