Skip to content

Sedumtak

Sedumtak

  • Minimal vikt och bygghöjd
  • Ett sedumtak fördröjer och minskar avrinningen med upptill 50%.
  • Sedummattan odlas i Småland och består av 7-12 olika härdiga och torktåliga sedumarter. Den säkra uppbyggnaden har en minimal bygghöjd och vikt.
  • Sedumtak väger bara ca 50 kg/m² när det är vattenmättat.

Se tidigare projekt