Skip to content

Omläggning/Renovering

Livslängden på dagens tätskiktssystem uppgår till hela 50 år, vilket är en väsentlig utveckling jämfört med gamla tiders takpapp. Renoveringsbehov har sin förklaring i ett åldrande tak och ibland bristande underhåll. Det har visat sig att takunderhåll som regel inte är fastighetsägarens högst prioriterade område. Ett regelbundet underhåll med rensning av brunnar och normal besiktning kan bespara fastighetsägaren många bekymmer. Om tätskiktet är allt för gammalt är det i regel lönsamt att installera ett nytt modernt tätskiktsmaterial i stället för att ”lappa och laga”. Det kan vara svårt att bedöma takets status och beskaffenhet och veta om det dags att renovera eller lägga om taket. Vi hjälper dig därför gärna med att först och främst besiktiga taket för att därefter ta en rådgivning om hur vi kan gå vidare på bästa möjliga sätt.

Se tidigare projekt